319817318

“Az elmondottak segítségével érthetővé válik, mi a hagyományos ortodox tudományos vizsgálatának tárgya. Az az érzékelés egy bizonyos része, a tudat statikus területéhez tartozik. Az ortodox tudomány ezt nevezi objektív valóságnak.

A kívánt valóság elérésének gyakorlata (adott esetben a rákból való  kigyógyulás) azt mutatja, hogy az akarat objektíven létező dolog, mely egyaránt létezik a megértett, észlelt valóság szintjén  ( a betegség megléte), valamint az akarat megvalósulásának szintjén is ( gyógyulás). Az akarat valóra válását a tudat különleges alakjához sorolom – a dinamikus , változékony alakhoz.

Az anyagi világ észlelt jelenségei, melyek a tudat változatlan részéhez tartoznak, a jelenségek világának csak egy részét alkotják. E világ szélesebb, magába foglalja a változó, dinamikus tudat részt is. ebből vezethető le az objektív törvényszerűség, a tudat hatása a létező valóságra: a gondolat változása a valóság megváltozásához vezet.

Az ember életének fő feladata: szellemi szintjének fejlesztése. A szellem fejlesztése – önmagunk és a környező világ megváltoztatásának igaz módja.

Amire az ember gondol, amit mond s amit tesz, az az örökkévalóság jellemzőit hordozza.

Fogalmazhatunk úgy, hogy a gondolat összeköttetésben  áll a Világ égész szerkezetével s ebben a z egyetemes rendszerben az ember konkrét cselekedetét jelenti.

A jelen eseményeit a múlt és a jövő fénye teremti meg.

A szeretet szervezi a külső Világot megteremtő tetteket.

Emlékezzünk a mondásra: ” hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és magalapozva, s képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység” (Pál lev. Efezusiakhoz 3, 17-18) Időtlen idők óta  ismeretes, hogy a szeretet hatalmas szerepet játszik a tudat magasabb szintjeinek elérésében. … és mint már említettük, a tudat mind magasabb szintjeire lépés – ez maga az Istenhez vezető út.